יֻעַאד – מרחב תצוגה, מחקר ודיון אודות התרבות הפלסטינית בחיפה

הגלריה לאמנות בבית הגפן חונכת מרחב חדש למחקר אודות ההיסטוריה של התרבות הפלסטינית בחיפה. מרחב זה יכלול תצוגה של עבודות אמנות המתייחסות לנושא מזוויות ותקופות שונות,  ספרייה לרשות הציבור הכוללת מאמרים, מסמכים וספרים וכן תכנית ציבורית ענפה שתכלול ערבי עיון והקרנות במהלך השנה.

במרחב יעאד נבקש לעסוק בעבר, בהווה ובעתיד במקביל. המחקר נועד לבחון את השינויים מרחיקי הלכת שעברה התרבות הפלסטינית בעיר לאורך השנים, לפני הנכבה ואחריה, והאופן שבו שינויים אלו השפיעו  על האוכלוסייה היהודית והחיים המשותפים בחיפה.

במקביל, מרחב בינתחומי זה ישמש גם כאתר בו מתקיים דיון על הנעשה בעיר כיום. יעאד אינו מוזיאון היסטורי או אתר מורשת אלא מקום חי, שמפגיש בין זיכרונות אישיים, מחקרים, עבודות אמנות, וחוויות תושבים מהעבר וההווה.
בין המציגים: ד"ר ג'וני מנצור, איה אורבך, פדוא נעמנה, רובא סלאמה, גיל בר ומיכאל חלאק

אוצרות: נאוול אבו עיסא ויעל מסר עוזרת אוצרת: חנין עבד. 

פתיחה: 3 במאי 2018 , בית הגפן

נגישות