CoptiCo תערוכה של הקולנוען והאמן סכנדר קופטי 2018

גלריה ״בית הגפן״ מארחת את ההשקה המקומית של CoptiCo,  חברת פטנטים המנוהלת על ידי הקולנוען והאמן סכנדר קובטי. CoptiCo מייצרת ומשווקת מוצרים חכמים שנועדו לפתור בעיות חברתיות ותרבותיות כלל עולמיות עם שימת דגש על החברה הפלסטינית.  ב-3 למאי 2018 קובטי יחשוף לראשונה את מוצריו בפניי הציבור הרחב. ההשקה תכלול סרטונים על המוצרים השונים וכן התנסות במספר ממוצרי הדגל של החברה.

סכנדר קובטי מוכר לציבור המקומי והבינלאומי בעיקר בזכות סרטו עטור הפרסים ״עג׳מי. אך בשנים האחרונות , במקביל לעשייתו הקולנועית, מקדיש קובטי חלק רב מזמנו בניהול של החברה CoptiCo  העוסקת בפתרון מצוקות חברתיות באמצעות טכנולוגיות עכשווית.

אחד ממוצרי הדגל של החברה המוצר Shishette® (מלשון Shisha, השם הערבי לנרגילה). ״שישט״ הינו מוצר שנועד לפתור את מצוקן של נשים רבות בעולם הערבי אשר נאסר עליהן לעשן סיגריות בחברת גברים שאינם קרובי משפחתן.  המוצר הדומה בעיצובו לנרגילה רגילה, מאפשר הטמעה של טבק ועישונו (עד שש סיגריות לטעינה אחת של הנרגילה), ללא חשש שהדבר יתגלה. פטנט זה, הנסמך על הנורמה החברתית המתירה לנשים ערביות לעשן נרגילה במרחב הציבורי, מאפשר להן לצרוך טבק ללא חשש.

התצוגה של CoptiCo  תהיה פתוחה לציבור הרחב במשך שלושה שבועות ותאפשר לקהל הישראלי, הן היהודי והן הערבי, להיחשף לאחד הקולות הייחודיים מקרב הדור הצעיר של היוצרים בחברה הערבית. זהו קול אמיץ ובלתי מתפשר שלא נמנע מעיסוק בנושאים שנויים במחלוקת, אך עושה זו באופנים שעוקפים ומשכללים את מנגנוני הייצוג המקובלים.CoptiCo
חברת פטנטים המנוהלת על ידי הקולנוען והאמן סכנדר קובטי ( עג'מי)
אוצרת: יעל מס

פתיחה: 3 במאי ( במסגרת פסטיבל ימי תרבות ערבית) – נעילה: 4 באוגוסט


3.5 בשעה: 19:00 פתיחת התערוכה בבית הגפן
4.5 בשעה:  14:00 מפגש גלריה עם הקולנוען והאמן  סכנדר קופטי

נגישות